اموزش فیزیک سال اول دبیرستان - دانشنامه دوستداران حقیقت
سفارش تبلیغ
صبا

اموزش فیزیک وازمایشگاه1سال اول دبیرستان( تمرین های تکمیلی فصل 1

ارسال‌کننده : دانش دوست در : 87/12/3 10:32 صبح

فیزیک وآزمایشگاه (1) - (سال اول دبیرستان)+اموزش فصل اول فیزیک وازمایشگاه سال اول دبیرستان

  فیزیک وآزمایشگاه (1) - (سال اول دبیرستان) 

فیزیک وآزمایشگاه (1) - (سال اول دبیرستان)


 
تمرین های تکمیلی فصل 1 وپرسش های چهار گزینه ای فصل 1

1 – منشأ سوخت فسیلی چیست؟
انرژی نور خورشید به وسیله گیاهان سبز از طریق فرآیند فتوسنتز به صورت انرژی
شیمیایی در گیاهان در می آید. گیاهانی که در زیر زمین مدفون می شوند، طی سالهای
زیاد به صورت سوخت فسیلی در می آیند.


2 – در یک دستگاه تولید برق انرژی شیمیایی سوخت طی چه مراحلی به انرژی الکتریکی
تبدیل می گردد؟
انرژی شیمیایی سوخت در کوره به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می شود و آب را به صورت
بخار در می آورد. در توربین بخار داغ پره های توربین را به حرکت در آورده و انرژی
جنبشی ایجاد می کند در ژنراتور انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

برای دیدن متن کامل مقاله اینجاکلیک کنید..


کلمات کلیدی : اموزش دروس دبیرستان، اموزش دروس سال اول دبیرستان، اموزش فیزیک سال اول دبیرستان، اموزش فیزیک، دروس سال اول دبیرستان

   1   2   3   4   5   >>   >